Informacije o terenu

Teren na kojem će se održati 6. varaždinski disc golf challenge nalazi se uz sportsku dvoranu Arena Varaždin kraj rijeke Drave. Teren je djelomično na otvorenom uz sam nasip rijeke, a djelomično u šumskom području.

Plan terena i svih staza biti će objavljen najkasnije krajem listopada (oktobra), a sastojat će se od 21 staze. U odnosu na 2016. godinu teren je djelomično izmijenjen jer je početkom 2017. godine u šumi uz Arenu Varaždin uređena trim staza i u nekim dijelovima se kosi sa stazama koje su se igrale ranijih godina, a na nekim stazama su sada sprave za vježbanje.

Na dnu stranice možete preuzeti plan terena i plan staza za turnir 2017.